yeşildere köprüsü p1 aksı elevasyonları donatı ve kalıp çalışmasıYeşildere Köprüsü A2 aksı perde ayaklaryeşildere köprüsü 4x4 altgeçit tabliye hazırlığıyeşildere köprüsü 4x4 altgeçit tabliye donatısı ve kalıp uygulamasıKm100+320 Akgedik-1 köprüsü yaklaşımı genleşme derzi ve korkuluk montajıkm 101+Akgedik-2 köprüsü Malatya yönünde sağ ve sol şerit yarma çalışması